Menu Luk

Regler for forskellige selskabsformer

Selskabsformer som aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS) og iværksætterselskaber (IVS), skal føre regnskab over udgifter og indkomster i selskabet. Årligt skal de indberette en årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Derudover gælder det, at ejerne eller aktionærerne alene hæfter med deres indskud for selskabernes forpligtelser. Alle kapitalselskaber skal derudover føre ejerbog over ejere og panthavere. De ejere, som råder over 5 % eller mere af kapitalen eller stemmerettighederne skal registreres. Læs mere om ejerforhold her.

Ved interessentselskaber, enkeltmandsvirksomheder og personlige virksomheder hæfter ejerne selv for selskabernes forpligtelser, men til gengæld er de ikke omfattet af ligeså mange administrative krav til bogføring, årsrapporter og ledelse.

Hvad skal registreres når der oprettes et selskab?

 • Navn og eventuelle binavne på selskabet. Et selskab kan gratis registrere op til 5 binavne. Fx Aarhus ApS. Binavn: Anpartsselskabet Murer.
 • Selskabsformen f.eks. iværksætterselskab (IVS), anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S).
 • Selskabets branche og/eller bibranche. Se de forskellige branchekoder her.
 • Selskabets adresse, herunder kommune, og øvrige kontaktoplysninger.
 • Navne på stiftere, direktører, bestyrelsesmedlemmer eller tilsynsrådsmedlemmer og eventuel revisor. Hvis personerne har CPR-nummer eller CVR-nummer, skal disse oplyses.
 • Stiftelsesdato, som skal være identisk med datoen på stiftelsesdokumentet.
 • Selskabets formål.
 • Selskabets tegningsregel. Det skal fremgå hvem ledelsen er, som kan skrive under på selskabets vegne og dermed indgå forpligtende aftaler for selskabet.
 • Selskabskapitalen. Det indskudte kapital, indskudsmetoden samt kurs.
 • Regnskabsår.
 • Navn på revisor, medmindre selskabet har fravalgt dette.

Når du registrerer selskabet, skal du vedhæfte:

 • Stiftelsesdokument inkl. vedtægter. Hvis vedtægterne ikke er en del af stiftelsesdokumentet, skal de vedhæftes separat. Vedtægterne skal være dateret med samme dato som stiftelsesdokumentet. Stifteren eller stifterne underskrive stiftelsesdokumentet.
 • Dokumentation for kapital. Kapitalen kan godkendes af en advokat eller en registreret eller statsautoriseret revisor eller af et pengeinstitut.

Mere læsning om selskabsformer

På Netrevisor forsøger vi at skrive om alle emner, der er relevante i forhold til de forskellige selskabsformer. Indtil videre har vi skrevet om de følgende emner, som du kan læse mere om her på Netrevisor.

Aktieselskab

Et aktieselskab ejes af en eller flere aktionærer, som har købt andele af virksomheden. Du kan læse mere om regler og udgifter for aktieselskaber her på Netrevisor. Klik her og læs mere!

Anpartsselskab

Et anpartsselskab, også kaldet ApS, er den mest populære selskabsform i Danmark. Klik her og læs mere om hvilke udgifter og krav, der er i forbindelse med anpartsselskaber.

Ejerforhold

En virksomhed kan have forskellige typer ejere. Derfor skal du angive ejerforhold for din virksomhed, når du registrerer den. Klik her og bliv meget klogere på ejerforhold.

Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed har kun 1 ejer, som hæfter personligt for virksomhedens gæld. Læs mere om krav og regler for enkeltmandsvirksomhed på ved at klikke her.

Fonde

Fonde kan enten være erhvervsdrivende eller selvejede institutioner. Reglerne er forskellige alt efter hvilken fond du stifter. Læs mere om det her.

Foreninger

Foreninger er en sammenslutning af mennesker, som deler en fælles interesse, som de vil f.eks. vil beskytte eller udbrede. Læs om reglerne og hvordan du stifter en forening ved at klikke her.

Interessentselskab

Interessentselskab skal have minimum 2 ejere og kræver ingen kapitalindskydning. Til gengæld hæfter man også personligt. Læs om krav og regler for interessentselskaber ved at klikke her.

Iværksætterselskab

Et Iværksætterselskab kan stiftes for 1 kr., og man hæfter kun med det indskudte kapital. Læs mere om iværksætterselskabet her på Netrevisor.

Overblik over selskabsformer

 IVSApSA/S
Antal ejereMindst 1Mindst 1Mindst 1
BeslutningstagereEt flertal af ejerneEt flertal af ejerneEt flertal af ejerne
LedelseDirektion og evt. bestyrelse eller tilsynsrådDirektion og evt. bestyrelse eller tilsynsrådDirektion og bestyrelse eller tilsynsråd
HæftelseBegrænset til indskudt kapitalBegrænset til indskudt kapitalBegrænset til indskudt kapital
KapitalMin. 1 kr. Der henlægges til reserve indtil kapital er 50.000 kr.Mindst 50.000 kr.Mindst 400.000 kr.
BogføringJaJaJa
ÅrsrapportJaJaJa
SkatSelskabsskatSelskabsskatSelskabsskat
 EnkeltmandsPersonlig virksomhedI/S
Antal ejereKun 1Kun 1Mindst 2
BeslutningstagereKun ejerenKun ejerenEjerne. Væstenlige beslutninger kræver enighed
LedelseIngen kravIngen kravIngen krav
HæftelsePersonlig og ubegrænsetPersonlig og ubegrænsetPersonlig, ubegrænset og solidarisk
KapitalIngen kravIngen kravIngen krav
BogføringJaJaJa
ÅrsrapportNejNejNej, hvis minimum 1 ejer er en fysisk person
SkatPersonskat, kapitalafkast eller virksomhedsordningPersonskatPersonskat, kapitalafkast eller virksomhedsordning

Læs også