Menu Luk

Hvad er arbejdsgiverbetalt sundhedsydelser?

Sundhedsydelser er ydelser du modtager hvis din arbejdsgiver betaler for forskellige former for behandling. Det kan både være decideret behandling, men også forebyggelse. Eksempelvis kan en arbejdsgiver betale for fysioterapeut, genoptræning eller andre former for pleje og behandling. Betaling kan ske ved en refundering af udgifter eller direkte via en omlægning af din løn. Det er arbejdsgiver, som indberette de skattepligtige beløb til SKAT.

Skat af sundhedsydelser

Både forebyggende og behandlende sundhedsydelser kan være skattefri. Nedenunder kan de se de mest almindelig ydelser og læse hvornår du ikke skal betale skat af dem.

Akupunktur, fysioterapeut, kiropraktor, massage, medicin, psykolog/psykiater, tandbehandling & zoneterapi

Hvis du modtager behandling for en skade, som er betinget af dit arbejde, så vil udgiften være skattefri. Det gælder også hvis behandlingen har forebyggende
karakter. Dog skal der være en helt konkret sammenhæng mellem behandlingen og det arbejde som du udfører.

Motionsrum

Hvis du har adgang til motionsrum, så kan det være skattefrit hvis det overholder én af de følgende krav:

  1. Et motionsrum skal have beligenhed på arbejdspladsen, være uden væsentlig økonomisk værdi og stå til rådighed for alle medarbejdere.
  2. Adgang til et motionsrum, som ikke opfylder kravene fra punkt 1, kan være skattefrit. Det kræver at værdien, plus værdien for andre personalegoder uden erhvervsmæssige sammenhæng, er på under 1.200 kr. om året. Du kan læse mere om bagatelgrænsen her.

Rådgivning om kost

Kostrådgivning kan være skattefri hvis værdien sammen med andre mindre personalegoder uden erhvervsmæssige sammenhæng udgør under 1.200 kr. Du kan læse mere om bagatelgrænsen her.

Behandling af misbrug

Behandling af misbrug af alkohol, medicin eller rusmidler er skattefri hvis der foreligger en lægeerklæring omkring behovet for behandling, og at udgiften afholdes som led i en generel personale politik for alle virksomhedens medarbejdere.

Rygeafvænning

Hvis udgiften afholdes som i en general personale politik for alle virksomhedens medarbejdere, så er sundhedsydelsen skattefri. Dog kan tilbuddet godt begrænses efter kriterier som anciennitet og arbejdstimer.

Behandling af stress

Hvis man kan påvise at stressen er opstået i forbindelse med den ansattes arbejde, så er behandlingen skattefri.

Sundhedstjek

Et sundhedstjek kan være skattefrit hvis den opfylder én af de følgende regler.

  1. Sundhedstjekket skal ske på arbejdspladsen, være uden væsentlig økonomisk værdi og være et tilbud til alle medarbejderne.
  2. Hvis det ikke opfylder kravene i punkt 1, så kan det være skattefrit. Det kræver at værdien, plus værdien for andre personalegoder uden erhvervsmæssige sammenhæng, er på under 1.200 kr. om året. Du kan læse mere om bagatelgrænsen her.

Sundhedsundersøgelse

En omfattende kontrol af medarbejdere kendetegnes som en sundhedsundersøgelse. Den er skattefri hvis den benyttes til at undersøge hvorvidt der er en risici, som er relateret til ens arbejde.

Syge- og ulykkesforsikring

Hvis forsikringen udelukkende i arbejdstiden, så er det skattefrit for medarbejderen. Hvis arbejdsgiver betaler præmien på forsikringen, der dækker i arbejdstiden og fritiden, så er betaling kun skattefri hvis arbejdsgiveren betaler forsikringen.

Vaccination

Vaccinationer kan være skattefrie efter 3 forskellige regler.

  1. Hvis den foretages på arbejdspladsen, ikke har nogen væsentlig økonomisk værdi og stilles til rådighed for alle medarbejdere.
  2. Hvis kravene i punkt 1 ikke opfyldes, så kan det være skattefrit. Det kræver at værdien, plus værdien for andre personalegoder uden sammenhæng med erhverv, er på under 1.200 kr. om året. Du kan læse mere om bagatelgrænsen her.
  3. Hvis vaccinationen i overvejende grads sker af hensyn til arbejdet, så er den skattefri hvis den holder sig under bagatelgrænsen for personalegoder relateret til erhverv på 6.200 kr. Du kan læse mere om bagatelgrænsen her.

Læs også