Menu Luk

Hvad vil det sige, at være frivillig ansat?

Er du frivillig ansat i en idrætsforening, så får du ikke løn for dit arbejde og der er tale om aktiviteter, som ofte finder sted uden for normal arbejdstid. Der er en række skatteregler, som frivilligt ansatte kan benytte sig af.

Skatteregler som frivillig ansat i en idrætsforening

Er du frivillig ansat i en idrætsforening (og arbejder ulønnet) skal det ikke oplyses til Skattestyrelsen. Foreninger kan udbetale godtgørelser til ulønnede hjælpere, så ulønnede medarbejdere skattefrit kan få dækket nogle af deres udgifter. Er vederlaget på under 1.500 kroner årligt skal du selv indberette beløbet i rubrik 15 på din årsopgørelse.  

Hvilke godtgørelser kan foreninger udbetale?

Foreninger kan frit udbetale en række godtgørelser til deres ulønnede medarbejdere. Dog med en maksimumsgrænse. De følgende godtgørelser kan foreninger udbetale til:

  • Kørselsgodtgørelse.
  • Telefonudgifter og internet op til 2.400 kroner om året.
  • Udgifter til kost ved endagsarrangementer på minimum 5 timer. Der kan ydes godtgørelse op til 80 kroner om dagen.
  • Kontorartikler, porto og andre administrative udgifter op til 1.450 kroner om året.
  • Indkøb og vedligeholdelse (herunder vask) af beklædning op til 2.000 kroner om året.
  • Dommere til idræt op til 250 kroner per kamp, men højst 500 kroner om dagen.