Menu Luk

Hvad vil det sige at være frivillig ansat?

Er du frivillig ansat i en idrætsforening, så får du ikke løn for dit arbejde og der er tale om aktiviteter, som ofte finder sted uden for normal arbejdstid. Du kan modtage en række goder som frivillig, som der er en række regler forbundet med.

Skatteregler som frivillig ansat i idrætsforening

Er du frivillig ansat i en idrætsforening (og arbejder ulønnet) skal det ikke oplyses til Skattestyrelsen. Foreninger kan udbetale godtgørelser til ulønnede hjælpere, så ulønnede medarbejdere skattefrit kan få dækket nogle af deres udgifter. Er dit vederlag på under 1.500 kr. årligt skal du selv indberette beløbet i rubrik 15 på din årsopgørelse.

Hvilke godtgørelser kan foreninger udbetale til frivillige?

Foreninger kan frit udbetale en række godtgørelser til frivillige i deres forening. Dog med en maksimumsgrænse. De følgende godtgørelser kan foreninger udbetale til:

  • Kørselsgodtgørelse.
  • Telefonudgifter og internet op til 2.400 kr. om året.
  • Udgifter til kost ved endagsarrangementer på minimum 5 timer. Der kan ydes godtgørelse op til 80 kr. om dagen.
  • Kontorartikler, porto og andre administrative udgifter op til 1.450 kr. om året.
  • Indkøb og vedligeholdelse (herunder vask) af beklædning op til 2.000 kr. om året.
  • Dommere til idræt op til 250 kr. per kamp, men højst 500 kr om dagen.

Læs også