Menu Luk

Hvad er bruttolønsordning?

Bruttolønsordning, også kaldet fleksibel lønpakke eller lønomlægning, er en aftale du indgår med arbejdsgiver. Når du indgår en sådan aftale vil du gå ned i løn for i stedet at modtage en eller flere personalegoder.

Betingelser for bruttolønsordning

Der en række betingelser, som skal opfyldes, før du kan få bruttolønsordning.

  • Aftalen skal være inden for de gældenden regler, som optræder i din overenskomst, i personalehåndbogen eller i din kontrakt.
  • Aftalen skal have en reel nedgang i den kontante løn fremadrettet.
  • Lønomlægning skal løbe i minimum 12 måneder, men som udgangspunkt hele lønperioden.
  • Arbejdspladsen skal stille goderne til rådighed. Du må altså ikke selv betale for dem og få udgifterne refunderet bagefter.
  • Nedgangen i lønnen skal være et fastsat beløb, som ikke bliver reguleret i takt med forbrug af goderne.

Vil du vide mere om personalegoder?

I tilfælde af du ønsker at vide mere om, hvilke personalegoder du kan modtage, når indgår en aftale om bruttolønsordning, kan du læse mere om personalegoder her.

I tilfælde af du ønsker at vide mere om ordningen, kan du læse mere på SKAT her.


Læs også