Menu Luk

Hvad er bagatelgrænsen?

Bagatelgrænsen er et beløb, fastlagt af Skattestyrelsen, som angiver hvor stor en årlig værdi visse personalegoder skal have før de er skattepligtige. Bagatelgrænsen på en række personalegoder ligger på 6.300 kr.

Hvilke personalegoder hører ind under bagatelgrænsen?

Følgende personalegoder hører ind under bagatelgrænsen på 6.300 kr. (om året). Grænsen var på 6.200 kr. i 2019:

  • Gratis mad og drikke i forbindelse med overarbejde.
  • Fri avis og tidskrift til erhvervsmæssigt brug.
  • Frikort til offentlig befordring, som er ydet af hensyn til erhvervsmæssig befordring, og som kan bruges til anden private transport end mellem hjem og arbejde.
  • Kreditkortordninger.
  • Et kørekort som (delvist) betales af arbejdsgiveren og som skal bruges i arbejdet.

Hvis beløbet på 6.300 kr. overskrides bliver medarbejderen beskattet af hele den samlede værdi. Har man flere af de førnævnte personalegoder til en samlet værdi over 6.300 kr., skal man også betale skat af hele beløbet. Hvis du ikke overskriver bagatelgrænse, så skal du skal du ikke betale skat.

Personalegoder uden erhvervsmæssig sammenhæng

På personalegoder uden en erhvervsmæssig sammenhæng ligger bagatelgrænsen på 1.200 kr. om året. Har goderne en værdi over 1.200 kr. om året, så skal der betales skat af hele beløbet.

Vil du vide mere?

Ønsker du mere information om, hvilke personalegoder du har ret til, så kan du med fordel læse mere her. I forbindelse med dette, er det altid en god at tjekke sine ansættelsesvilkår. Læs mere om det her.

Læs mere om bagatelgrænsen for personalegoder på SKAT’s hjemmeside her.


Læs også