Menu Luk

Hvad er ejerforhold?

Når du skal registrere din virksomhed, skal du også registrere ejerforhold, hvis der er tale om flere ejere af samme virksomhed. Når man taler om ejerforhold i virksomheder veksler man mellem legale ejere og reelle ejere. Uanset hvilken selskabsform, der er tale om, så skal ejerforholdet registreres. Læs mere om selskabformer her.

Forskellige former for ejerforhold

Legale ejere

Personer eller virksomheder, der ejer mindst 5 % af virksomheden eller råder over 5 % i stemmerettigheder i virksomheden, anses for legale ejere.

Reelle ejere

Personer eller virksomheder, der ejer mere end 25 % af virksomheden eller råder over 25 % i stemmerettigheder. Reelle ejere anses også for personer, der har afgørende kontrol. Eksempelvis personer, der har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer. Reelle ejere kontrollerer på denne måde en tilstrækkelig del af virksomheden.

Ejer mere om 25 % af virksomheden

En person med mere end 25 % af en virksomheds kapital eller stemmeandele er både en legal og reel ejer. Dog kan en person, med kun 5 – 25 % af en virksomheds kapital eller stemmerettigheder, både være legal og reel ejer, hvis denne person har afgørende kontrol over virksomhedens virke.

Hvad er en ejerbog?

En ejerbog er virksomhedens skriftlige dokumentation over ejerne. Herunder kapitalejere og panthavere. I denne dokumentation skal det fremgå, hvor stor en andel ejerne har hver især. Man kan i den forbindelse oplyse, om der er tale om legale eller reelle ejere.

Hvordan skal man indberette ejerforhold?

Hvis der er flere ejere af en virksomhed, skal du kende til ejernes procentvise ejerandele og stemmerettigheder, når du indberetter ejerforhold for din virksomhed. Hvis virksomheden ikke har nogen legale og reelle ejere, skal dette også registreres.

Sådan indberetter du dine ejerforhold

Du kan registrere ejerforhold for din virksomhed på virk her.

Sådan gør du

  • Når du via virk skal registrere virksomhedens forhold skal du klikke på Start og logge ind med dit NemID
  • Vælg herefter den virksomhed, der skal have registreret ejerforhold
  • Tryk på Ændre virksomheden og vælg derefter Ejerforhold i venstremenuen. Her kan du tilføje ejere eller redigere og fjerne eksisterende ejere.

Læs også