Menu Luk

Vil du have skat tilbage i 2019?

Din årsopgørelse er lige rundt om hjørnet og du har stadig ondt i maven, fordi du ikke har fået rettet din forskudsopgørelse til. Selvom du håber på at få penge tilbage i skat, siger din mavefornemmelse dig, at det er det modsatte der gør sig gældende.

Fat mod!

Men bare rolig. Når du får din årsopgørelse her til marts er der en lang række skattefradrag, som du kan trække fra i skat. Her finder du en liste over skattefradrag, som du kan indtaste på din årsopgørelse og på dine måde få skat tilbage i 2019.

Beskæftigelsesfradrag

Beskæftigelsesfradrag er et fradrag på 10,1 % som lønmodtagere med AM-bridragpligtig løn får tildelt. Læs mere beskæftigelsesfradraget her.

Fradrag for A-kasse & fagforening

Du får fradrag for fagforening og dine indbetalinger til A-kasse. Læs mere om hvor meget du kan få i fradrag for dine kontingenter på her.

Fradrag for arbejdstøj, faglitteratur, kurser

Fradrag for jobudgifter er et fradrag du kan få, hvis du har udgifter forbundet til dit arbejde. Læs om du har ret til fradraget her.

Fradrag for børnebidrag

Børnebidrag skal betales til dit barn i tilfælde af skilsmisse eller seperation. Læs om normalbidrag for børnebidrag og fradrag for bidraget her.

Fradrag for kost, logi og dobbelt husførelse

Fradrag for kost og logi er et fradrag du har ret til, hvis du har ekstra omkostninger, når du rejser du i forbindelse med dit arbejde. Læs mere her.

Fradrag for tab på aktier og investeringsbeviser

Tabsfradrag er et skattefradrag for tab på aktier og investeringsbeviser. Læs mere om hvordan du sikrer dig tabsfradrag her.

Fradrag for udlejning af værelse/bolig

Du kan få fradrag for udlejning af værelse/bolig hvis du har udgifter i forbindelse med udlejning af et værelse eller en bolig. Læs om reglerne på her.

Fradrag for ægtefællebidrag

Ægtefællebidrag er et bidrag der tilfalder den ægtefælle med lavest indkomst ved skilsmisse eller separation. Læs om ægtefællebidrag og fradrag her.

Håndværkerfradrag

Håndværkerfradrag er et skattefrit fradrag til dig, som får udført håndværkerydelser i hjemmet. Læs om hvilke ydelser, der giver ret til fradrag her.

Jobfradrag

Jobfradrag er et fradrag på 3,75 % som de fleste lønmodtagere har ret til, hvis deres årlige indkomst overstiger 191.600 kr. i 2019. Læs mere om jobfradraget her.

Kørselsfradrag

Kørselsfradrag er et fradrag du har ret til hvis du har mere end 24 km til og fra arbejde. Læs mere om regler for kørselsfradrag her.

Kørselsgodtgørelse

Skattefri kørselsgodtgørelse er for dig, der kører i forbindelse med dit arbejde. Klik her og læs mere om satser og krav for kørselsgodtgørelse!

Personfradrag

Personfradrag er et fradrag danskere med skattepligtigt i Danmark automatisk får tildelt. Du kan læse mere om regler for personfradag her.

Rejsefradrag

Rejsefradrag er et skattefrit fradrag som du kan få, når du rejser i forbindelse med dit arbejde. Find ud af om du har ret til fradraget og læs mere her.

Rentefradrag

Rentefradrag er en procentsats du kan trække fra i skat, hvis du betaler renter for dit banklån eller realkreditlån mm. Se her hvonår du kan få rentefradrag.

Skattefri rejsegodtgørelse

Skattefri rejsegodtgørelse til kost, logi og småfornødenheder kan udbetales til dig af din arbejdsgiver, når du har en midlertidig arbejdsplads. Læs mere om rejsegodtgørelsen her.

De skjulte skattefradrag

Mange ved ikke, at de i forbindelse med deres arbejde kan få fradrag for arbejdstøj, faglitteratur, kurser, når du har købt for mere end 6.000 kr. i 2019. Derudover kan du også fra fradrag for IT-udstyr og telefon, hvis du har udgifter til dette i forbindelse med dit arbejde. Hvis du har udgifter til dette i forbindelse med dit arbejde, kan du skrive fradraget under rubrik 58 på din årsopgørelse via Tast.Selv.Skat. På denne måde kan du få skat tilbage i 2019 ved at lave nogle justeringer på din årsopgørelse.

Cykler du på arbejde? – få et skattefradrag

Hvis du cykler mere end 24 km. til og fra arbejde (12 hver vej), kan du få kørselsfradrag. Dette gælder uanset hvilket transportmiddel du benyttter dig af, når du skal på arbejde!

Posted in Artikler om skat