Menu Luk

Ansvarsfraskrivelse

Informationer fundet på www.net-revisor.dk er udelukkende af oplysende karakter, og kan ikke erstatte rådgivning fra en autoriseret revisor eller advokat. Skat, økonomi og indkomst er omfattende emner, og derfor kan informationer fundet på hjemmesiden være forældet. Skatteregler afhænger i høj grad af personlige forhold, og det er ikke sikkert, at informationerne beskriver en situation som du befinder dig i.

Net-revisor fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte følgevirkninger, skader, skuffelser, ulemper samt eventuelle tab, som skyldes brug eller misbrug af hjemmesiden, uanset om dette eksempelvis skyldes fejl, uhensigtsmæssigheder, udeladelser eller manglende opdateringer af indholdet på hjemmesiden. Dette gælder også indholdet på de hjemmesider hvortil der henvises eller linkes til. Hvor lovgivning er refereret tages der således udtrykkeligt forbehold for, at nye regler kan være trådt i kraft, der modificerer det beskrevne, og der henvises til de til enhver tid gældende regler.

Hvis du er det mindste i tvivl om de informationer som er gengivet på www.net-revisor.dk, så bør du altid kontakte en revisorer eller advokat, med henblik på at besvare dine spørgsmål.